Luni – Vineri : 08:00 – 20:00

Sâmbătă – Duminică: Închis

Termeni și condiții

Conţinutul website-ului www.clinicadavidescu.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii SPITAL DE PNEUMOLOGIE „DR. LAVINIA DAVIDESCU” S.R.L. (denumită în continuare Titularul).

Titularul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Clinicii Davidescu. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă online de verificare a rezultatelor medicale.

Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titular, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Titular, la secţiunea de contact dedicată.

Totodată, Titularul nu este responsabil în nici o măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conţinutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal, cu respectarea condițiilor evidențiate prin prezentul document. Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de către terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Utilizare Cookies

Site-ul www.clinicadavidescu.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site, precum tipul de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, după caz.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookies-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experienței de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc.

Pentru mai multe detalii privind cookies-urile utilizate, accesati Politica de cookies.

Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor personale

In calitate de operator de date, SPITAL DE PNEUMOLOGIE „DR. LAVINIA DAVIDESCU” S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa personalului de la recepție. De asemenea, puteți consulta și Politica de confidentialitate pe www.clinicadavidescu.ro.

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume), precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Totodată, în recepțiile clinicilor noastre sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Prevederi diverse

Clinica Davidescu își rezerva dreptul de a efectua oricând modificări cu privire la acești Termeni si conditii. Modificările Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare la data publicării în cadrul site-ului.

SPITAL DE PNEUMOLOGIE „DR. LAVINIA DAVIDESCU” S.R.L.
C.U.I. 33202529
Reg.Com. J05/847/2014
ORADEA, Str. STR. BRANULUI, Nr. 4, județ BIHOR
Telefon: 0770494971
Mail: contact@clinicadavidescu.ro

Publicat la 3.02.20023

Oferte Active Clinica Davidescu. Super prețuri la pachete cu plata online!

X
Pentru programări telefonice, apelați:

0770 494 971

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.