Acte necesare pentru programare

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul va fi adresat către specialitatea la care sunteți programat;
2. Cardul de sănătate sau adeverință de asigurat eliberată de CAS Bihor, care înlocuiește cardul de sănătate și este valabilă 3 luni;
3. Act de identitate
4. Documente medicale anterioare: analize medicale, scrisori medicale sau bilete de ieșire din spital, planul terapeutic – în legătură cu afecțiunile pentru care solicitați consultul; 
5. Adeverința de la angajator – pentru pacienții la care se recomandă concediu medical. Formatul adeverinței trebuie să respecte cerințele stabilite prin lege și pe adeverință trebuie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimul an.

1. Spitalul Privat Pneumologie+
ambulator clinic în contract cu CAS
Locația:
Strada Gheorghe Doja nr. 1A, Oradea, Bihor

ORAR:
L-V: 08:00-20:00

Numere de telefon:

2. Ambulator clinic

Locația:
Strada Gen. Magheru nr. 48, sp. comercial, bloc C, Oradea, Bihor

ORAR:
L-V: 08:00-20:00

Numere de telefon:
    3. Ambulator clinic

    Locația:
    Strada 1 Decembrie 1918 nr. 8, Beiuș, Bihor

    ORAR:
    L-V: 08:00-20:00